Mostra de Cinema Català

Llei del Cinema a Catalunya

Per primera vegada des de la fi de la Guerra Civil i la instauració del règim franquista, Catalunya compta amb una política cinematogràfica pròpia que preveu no només mesures per a la normalització lingüística sinó també l’articulació de tots els sectors de la indústria per tal d’afavorir la producció, distribució i difusió del cinema fet a Catalunya.
Cineclub Sabadell vol cridar l’atenció sobre aquesta fita, per molt temps reclamada, i contribuir al debat sobre la situació del mercat cinematogràfic català i les mesures adoptades.  

La finalitat principal la Mostra és oferir un recorregut per la història del cinema català en relació amb els marcs legislatius que l’han condicionat, per tal de reflexionar col·lectivament sobre els suports i limitacions amb què ha comptat i les oportunitats que obre la nova Llei del Cinema a Catalunya, dins d’un context en ràpida transformació tant pel que fa als sistemes de producció com a les formes de consum cinematogràfic.
De la mateixa forma que, en la darrera edició del Cicle de Cinema Català, Cineclub va apostar per un programa que combinés qualitat tècnica i elements de debat sobre els nuclis i mecanismes de creació cinematogràfica a Catalunya, la primera Mostra de Cinema Català vol constituir un espai per a la recuperació i difusió del nostre patrimoni audiovisual, professional o amateur, orientat a la reflexió sobre el funcionament de la indústria i les estratègies de foment de la producció.